Onze School

Mediumvoorziening spraak/taal

Onze school vormt, samen met cbs Spring! en ondersteund door Kentalis, een Medium voorziening cluster 2 (pilot).
Een medium voorziening is een gewone basisschool die bezocht wordt door meerdere leerlingen met een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS). Naast het personeel van de school, werken er ook medewerkers van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat de TOS-leerlingen de lessen goed kunnen volgen. 

Wat is TOS?
Vijf tot zeven procent van alle mensen heeft een TaalOntwikkelingsStoornis (TOS). TOS is een neurologische ontwikkelingsstoornis van genetische oorsprong. Kinderen met een TOS hebben veel moeite met het leren van taal. De taalproblemen verschillen per kind en leeftijd. Het is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen erg belangrijk dat deze kinderen op school de juiste ondersteuning krijgen.

Speciaal of regulier onderwijs?
De intensiteit van de TOS kan erg verschillen. Kentalis heeft speciale scholen voor kinderen met ernstige TOS. Deze kinderen zijn geïndiceerd voor een zwaar arrangement. Kinderen met een medium of lichte indicering krijgen les op reguliere basisscholen. Zij krijgen dan op school extra ondersteuning van een medewerker van Kentalis. 

In Friesland zijn naast de school voor speciaal onderwijs cluster 2 - De Skelp in Drachten -, vijf medium voorzieningen ingericht in Harlingen, Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Op deze reguliere basisscholen kunnen kinderen met een medium indicering in een reguliere klas, met extra ondersteuning door Kentalis medewerkers, het  onderwijs volgen.

Nb. Onze medium voorziening is in beginsel toegankelijk voor kinderen met een medium arrangement uit heel Heerenveen en omgeving én voor kinderen met een licht arrangement uit het eigen voedingsgebied van de school. Kinderen met een licht arrangement uit bijvoorbeeld Heerenveen Noord, Skoatterwâld of de Greiden kunnen niet geplaatst worden; zij kunnen begeleiding van Kentalis krijgen op de eigen reguliere basisschool.

Extra ondersteuning en aandacht voor alle leerlingen
De ervaring is dat alle leerlingen hiervan profiteren. De ondersteuning van Kentalis wordt zoveel mogelijk binnen de groep gegeven. Dat betekent dat ook andere leerlingen kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld een extra les woordenschatontwikkeling. Er is hierdoor extra mankracht beschikbaar en het totale onderwijs heeft baat bij de extra kennis die het team ontwikkelt m.b.t. de taalontwikkeling van kinderen en hoe dit te stimuleren.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina