Anti-pest programma

KIVA

Onze school doet mee met het KiVa project. Dit is een succesvol en inmiddels ook goedgekeurd Fins antipest-programma dat onder begeleiding van wetenschappelijk onderzoek op vele basisscholen in Nederland is en wordt ingevoerd.
Een aantal van onze leerkrachten is hiervoor op scholing geweest en ieder schooljaar gaan zij op bijscholing.

Grof weg bestaat het programma bij ons op school uit:

  • Een lessencyclus van 20 lessen
  • Het instellen van een KiVa - team bestaande uit een aantal leerkrachten, welke in gevallen van pesten het gesprek aan gaan
  • De KiVa-teamleden dragen op het plein een KIVA-hes, zodat zij herkenbaar en zichtbaar zijn

Uitgangspunt is de "no-blame-approach - methodiek, d.w.z. dat er geen schuldigen aangewezen worden en ook niet gestraft. Het KiVa team zoekt voor de gepeste leerling een "steungroep" die de "opdracht" krijgen/gevraagd worden de gepeste leerling te ondersteunen.

Ook buiten schooltijd is pesten onze zorg!
Pesten speelt zich veelal af buiten het directe gezichtsveld van betrokken volwas senen. In school is dit veelal tijdens de vrijere situaties, op het plein, tijdens de pauzes, of wanneer de leerkracht net even het lokaal uit is. Pesten stop echter niet bij de voordeur van de school.Veelal of zelfs juist voor en na schooltijd, in de wijk, tijdens het buitenspelen, maar ook via de nieuwe media wordt er (door)gepest. De school vindt dat haar verantwoordelijkheid voor het voorkomen en stoppen van pesten daarom ook verder gaat dan haar schooldeuren en schooltijd. Dit betekent dat ook wanneer de pesterijen alleen na schooltijd en buiten school plaatsvinden, en zowel de pester(s) als het slachteroffer leerlingen van onze school zijn, we de aanpak zoals we in dit anti-pestbeleid hebben beschreven hanteren.

gerelateerde pagina's: