Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Aaltje Krist is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2023-2024
De laatste vergadering dit schooljaar is op dinsdag 2 juli 2024.

Vergaderdata 2024-2025
De vergaderingen in het volgende schooljaar zijn op dinsdag 24 september 2024, maandag 18 november 2024, woensdag 22 januari 2025, dinsdag 11 maart 2025, maandag 19 mei 2025, maandag 30 juni 2025.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders
Marrit Kuiper (voorz.)
Jeroen Luring (secr.)
Nico van der Wal (vicevoorz.)
namens het team:
Harmke de Jager
Aaltje Krist
Willemijn Smit

Agenda en notulen
Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag van de MR inzien.

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@ambion.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. 
Klik hier voor de website van de GMR.

gerelateerde pagina's: