Organisatie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Afke van der Meer is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata
De vergaderingen dit schooljaar zijn op 19 september, 31 oktober, 10 december 2018,
29 januari, 19 maart, 14 mei en 20 juni 2019.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden dit schooljaar:
namens de ouders:
Jan Kuit (voorz.)
Janneke Hofstede
Jeroen Stegeman
namens het team:
Afke van der Meer (secr.)
Marjan van Rosmalen
Julian Visser


Agenda en notulen

Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@debasis.frl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag 2017-2018 inzien.

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@debasis.frl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR een eigen website.
U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina