Organisatie

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Afke van der Meer is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2019-2020
De vergaderingen dit schooljaar zijn op donderdag 19 september 2019, dinsdag 12 november 2019,  dinsdag 21 januari 2020, dinsdag 17 maart 2020, maandag 20 april 2020, donderdag 4 juni 2020.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders:
Janneke Hofstede (voorz.)
Sita Hofma
Marrit Kuiper
namens het team:
José van der Laan
Marjan van Rosmalen
Julian Visser


Agenda en notulen

Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@debasis.frl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag 2018-2019 inzien. 

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@debasis.frl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR een eigen website.
U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina