Onze School

Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee gedeelten:

1. een algemeen gedeelte van het bestuur van De Basis met daarin informatie die voor alle scholen van het openbaar scholennetwerk De Basis geldt. Deze gids vindt u op de website van De Basis. U kunt deze gids ook onderaan deze pagina downloaden.

2. de schoolgids met daarin specifieke informatie over Route 0513. Als u voor het maken van een schoolkeuze staat, kan deze gids u helpen bij het keuzeproces. Wij adviseren u echter ook een afspraak te maken voor een bezoek aan de school. U kunt onze werkwijze en aanpak dan zelf in de praktijk aanschouwen en iets van de sfeer van onze school proeven.
In onze schoolgids vindt u informatie over o.a.:

  • onze visie op onderwijs;
  • de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school;
  • de ondersteuning die wij bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
  • de kwaliteit van het onderwijs; en
  • het contact met de ouders.

Daarnaast bevat de gids nog veel praktische informatie over schoolse zaken, variërend van het vakantierooster, het bezoek aan de schoolarts, de vrijwillige ouderbijdrage, tot aan het in bruikleen kunnen krijgen van Ipads.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina