Schoolgids

De schoolgids bestaat uit twee gedeelten:

 1. Algemene informatie over onze school vindt u op de website Scholen op de kaart.
  Zoals:
  - onze visie op onderwijs
  - inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school
  - de ondersteuning die wij bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
  - de kwaliteit van het onderwijs
  - contact met de ouders

  Ook vindt u daar alle cijfers betreffende eindtoetsen, populatie, leerlingengroei etc. Ook de informatie vanuit ons scholennetwerk Ambion, die geldt voor alle scholen van Ambion, is daar te vinden.
  Een pfd-versie is onderaan deze pagina te downloaden.
  Zodra de nieuwe schoolgids voor 2020-2021 klaar is, zal deze onderaan de pagina te vinden zijn.

 2. Praktische informatie vindt u in onze praktische schoolgids.
  In deze gids staan de schoolse zaken, variërend van het vakantierooster, het bezoek aan de schoolarts, de vrijwillige ouderbijdrage, tot aan het in bruikleen kunnen krijgen van iPads.
  De gids is hier te downloaden. 

Gerelateerde pagina's: