Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad (OR), bestaande uit ouders en teamleden, die zich inzet voor ondersteunende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, pasen, de laatste schooldag.

Ook het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad gedaan. Door deze financiële middelen kan de ouderraad op school bijzondere activiteiten bekostigen en de aanschaf van extra materiaal voor de kinderen mogelijk maken.

Voorzitter: Aukje Kok
Secretaris: Maaike van Tuinen
Penningmeester: Milena Tjalsma

Vanuit het team zitten Petra de Jong en Greetje van der Zwaag in de ouderraad.

Algemene ledenvergadering
Eén keer per jaar is de algemene ledenvergadering van de ouderraad. Zij legt daarin verantwoording af over het afgelopen schooljaar. 

Contact  
Het mailadres is or.obsroute0513@ambion.nl