Organisatie

Ouderraad

Onze school heeft een ouderraad (OR), die zich inzet voor ondersteunende activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, pasen, de laatste schooldag en de organisatie van het inzamelen van oud papier.

Ook het innen van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt door de ouderraad gedaan. Door deze extra financiële middelen kan de ouderraad op school bijzondere activiteiten bekostigen en de aanschaf van extra materiaal voor de kinderen mogelijk maken.

De ouderraad heeft de volgende leden:

Voorzitter: Lars Pasman
Secretaris: Gerrie Buwalda
Penningmeester: Piet van der Molen
Jan Peter/Saskia Paulus
Loubna Raouj
Tracey Verboom
Jan Bauke/Ingrid Tiersma

Vanuit het team: Petra de Jong, Greetje van der Zwaag

Algemene ledenvergadering
Eén keer per jaar is de algemene ledenvergadering van de ouderraad. Zij legt daarin verantwoording af over het afgelopen schooljaar. Dit jaar is deze ALV op donderdag 17 oktober.

Contact  
Het mailadres is or.obsroute0513@debasis.frl

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina