MFC De Akkers

Onze school maakt deel uit van MFC De Akkers. 
Een multifunctioneel centrum met:

  • twee basisscholen - obs Route 0513 en cbs Spring!-
  • de peuteropvangvoorziening De Baggertjes
  • de naschoolse opvang van Kinderwoud
  • een wijkruimte van de wijkvereniging

Binnen MFC De Akkers heeft onze school een duidelijke eigen plek en "gezicht".

Een eigentijdse gebouw met grote open leerpleinen

"Een school zonder klaslokalen" zo luidde de kop in de Leeuwarder Courant ten tijden van de start van de school op de nieuwe locatie (maart 2017). En dat klopt. Ons onderwijsconcept is namelijk leidend geweest voor het interne ontwerp van de school. We hebben er voor gekozen om niet langer te werken met afgesloten klaslokalen.  
De school bestaat uit twee open leerpleinen - één voor de onderbouw en één voor de midden- en bovenbouw -, met verschillende leeromgevingen, zoals instructieplekken, stilteruimtes, samenwerkingsplekken, lees- en bibliotheekhoeken, doe- en ontdekhoeken, een kookstudio en een creatief atelier.
Afhankelijk van het leerdoel waar een kind mee bezig is en zijn talent of leerstijl kiest het die leeromgeving die het beste aansluit bij zijn onderwijsbehoefte en leertaak.