Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
(incl. Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
2 april 2021 t/m 5 april 2021
27 april 2021
1 mei 2021 t/m 16 mei 2021

24 mei 2021
10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

Overige vrije dagen 2020-2021

9 oktober 2020 (laatste dag voor de herfstvakantie)
19 oktober 2020 (eerste dag na de herfstvakantie)
18 november 2020
19 februari 2021
21 juni 2021

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511.

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de website www.leerplicht.net

Gerelateerde documenten: