Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
24 december 202 t/m 8 januari 2023
25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
7 april 2023 t/m 10 april 2023
24 april 2023 t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
22 juli 2023 t/m 3 september 2023

Overige vrije dagen 2022-2023
vrijdag 7 oktober 2022
maandag 5 december 2022
maandag 16 januari 2023
vrijdag 10 februari 2023
woensdag 15 maart 2023
maandag 26 juni 2023
vrijdag 21 juli 2023: calamiteitendag*
*Indien gedurende het schooljaar door een calamiteit een lesdag uitvalt en er géén margeuren meer zijn om dit op te vangen dan vervalt deze dag en wordt vrijdag 21 juli 2023 een gewone lesdag.

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511.

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de website www.leerplicht.net

Gerelateerde pagina's: