Onze School

Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
(incl. Koningsdag, Bevrijdingsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019
21 december 2019 t/m 5 januari 2020
15 februari 2020 t/m 23 februari 2020
10 april 2020 t/m 13 april 2020
25 april 2020 t/m 8 mei 2020

21 mei 2020 en 22 mei 2020
1 juni 2020
4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020

Overige vrije dagen 2019-2020
15 november 2019
14 februari 2020
9 april 2020
15 juni 2020

's Middags vrij
20 december 2019: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij
30 juni 2020: alleen groep 8 vanaf 12.30 uur vrij (overige groepen hebben dan doorschuifmiddag)

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511.

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar de website www.leerplicht.net

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina