Team Onderwijs op Maat

Wat betekent Team Onderwijs op Maat in de praktijk? 

Centraal uitgangspunt is dat geen enkel kind hetzelfde is.
Ze verschillen qua intellectuele, fysieke en sociale vermogens, maar ook qua interesses, doorzettingsvermogen, concentratie, leerstijl, etc. Kinderen volgen daarom bij ons gepersonaliseerde, brede leerroutes, passend bij hun talenten en leerbehoeften
(Op Maat). Teamonderwijs betekent samen als team, maar ook samen met de ouders de verantwoordelijkheid delen voor de ontwikkeling van de kinderen. De organisatie van ons onderwijs, de inrichting van de school en de inzet van onze leerkrachten en ICT is op deze twee uitgangspunten afgestemd.

Onderwijsteams en vakleerkrachten

Binnen onze school kennen we een onder-, midden- en bovenbouwunit. Iedere unit bestaat uit meerdere basisgroepen. Een onderwijsteam van leerkrachten is verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen van de unit. Gezamenlijk verdelen zij de (les)taken en hebben zij zich gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zo worden de rekenlessen gegeven door de vakleer- kracht rekenen en de spellingslessen door de vakleerkracht taal.

Flexibele groepsindeling

We werken met flexibele groepen. Ons motto is: heterogene groepen waar het kan, homogene groepen waar het moet. Kinderen maken deel uit van een basisgroep met kinderen van verschillende leerjaren (heterogene groep). Dit is hun “thuishaven” waarmee ze onder andere de wereldoriënterende vakken en sociale vaardigheidslessen volgen.

Daarnaast krijgen ze les in rekenen, taal/spelling en lezen in kleinere, meer homogeen gegroepeerde (jaar- of niveau)groepjes. Deze groepjes worden samengesteld aan de hand van de persoonlijke onderwijsbehoeften van de kinderen.

gerelateerde pagina's: