Leerlingenraad

druk in het verkiezingsbureau

Onze leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en soms beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen van de andere kinderen op school. Daarnaast brengt de school (directeur, teamleden, ouderraad, medezeggenschapsraad ) soms ook agendapunten in.
Thema's waarover gesproken kan worden zijn bijvoorbeeld:

• (aanpassingen) van de schoolregels en daar wat mee doen;
• de sfeer op school: de inrichting van de school en het plein, maar ook hoe de kinderen met elkaar omgaan;
• de schoolfeesten en andere bijzondere (buiten)schoolse activiteiten;
• de tevredenheid over (veranderingen in) de manier van lesgeven.

De leerlingenraad vergadert zo'n 6 tot 8 keer per jaar met elkaar en met de directeur en/of een teamlid van de school. De ouderraad heeft wat geld beschikbaar gesteld dat de leerlingenraad kan gebruiken om leuke ideeën uit te voeren.

Elke 3de dinsdag in september (op Prinsjesdag) worden de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden.