Tracy Otten

Ik ben echt heel tevreden over deze school. Dat klinkt misschien niet kritisch, maar dat ben ik wel. Wat ik belangrijk vind, is dat kinderen een fijne schoolomgeving hebben en met plezier naar school gaan. Dat ze zichzelf mogen ontwikkelen en ontdekken wat ze kunnen. En dat ze leren sociaal in de samenleving te staan.

Mijn oudste zit intussen op het voortgezet onderwijs en heeft op deze basisschool mogen ontdekken waar zijn sterke punten liggen. Ik vond het bijzonder dat de leerkrachten hem zo goed hebben doorgrond, zo goed hebben gezien wie hij is en wat hij in zijn mars heeft. Tot verbazing van hemzelf eigenlijk. Dat heeft hem ook zoveel zelfvertrouwen gegeven. Op zijn nieuwe school krijgt hij bijvoorbeeld complimenten voor het presenteren. Zelfverzekerd en rustig staat hij voor de groep. Dat heeft hij al geleerd op de basisschool. Het zelfvertrouwen dat kinderen meekrijgen, vind ik zo belangrijk.

De overgang naar het nieuwe gebouw zonder klaslokalen was voor sommigen misschien even wennen. Maar kinderen passen zich snel aan. Ook denk je misschien dat kinderen snel afgeleid zijn, omdat ze dingen meekrijgen uit andere groepen. Voor sommigen zal dat zo zijn, maar aan de ander kant ligt daar juist ook weer een meerwaarde. Kinderen leren ongemerkt veel van elkaar. Door de verschillende soorten werkplekjes kunnen kinderen ofwel in een groepje of even afgezonderd zitten om hun opdrachten te doen. Daarnaast hebben ze ook projecten met een mix van kinderen uit andere klassen. Zo leren ze bovendien over contact maken en samenwerken. Ik vind het mooi dat de iPad wordt gebruikt bij het onderwijs. Toch vind ik goed kunnen schrijven ook erg belangrijk. Daar blijf ik wel kritisch naar kijken. In de Ouderraad komen dit soort onderwerpen ook aan de orde. Ik heb daardoor wel meer beeld gekregen op de onderwijswereld en de inspanningen van de leraren. Voor hen heb ik enorm respect.