Petra de Jong

De OBS Route 0513 is gevestigd in een nieuw gebouw. Eerdere nieuwbouwplannen boden ons de gelegenheid om naar het onderwijssysteem te kijken. Wij hebben gekozen voor het TOM-systeem: teamonderwijs op maat. TOM-onderwijs houdt in dat we kijken naar de inzet van personeel, wij werken met vakdocenten, taal- en rekenspecialisten. De organisatie en inrichting van de leeromgeving zijn daarbij belangrijk. Bij de inrichting van de leeromgeving hebben wij gekozen voor open ruimtes in plaats van klaslokalen. Deze ruimte is opgedeeld in meerdere hoeken, met gedeelten voor instructie, kleine werkhoekjes voor leerlingen die zich even willen terugtrekken of het nodig hebben om zelfstandig te werken, diverse manieren van zitten, zoals ook wel staand aan hoge tafels, voor leerlingen die dat prettig vinden. De onderbouw is op de begane grond, de bovenbouw is op dezelfde wijze georganiseerd op de eerste verdieping.

Vakdocenten geven de instructie. Ik ben bijvoorbeeld de rekenspecialist en geef rekenen aan de groepen 2 en 3. Rekenen en taal geven we aan de homogene groepen. Instructie vindt plaats in kleine groepjes en de rest van de groep werkt zelfstandig aan een taak op het leerplein. Wereldoriëntatie, verkeer en sociale vorming geven we in de eigen basisgroep, waarin we elke ochtend starten. Verder hebben we een stiltelokaal waar we muziek en lawaai kunnen maken, zonder dat anderen hier last van hebben. De kinderen hebben geen vaste werkplek, ze mogen overal zitten werken. Na elke instructie kiezen ze een plekje op het onderwijsplein. In de toekomst willen we graag dat leerlingen die al beter kunnen rekenen of al voor lopen op de jaargroep met bijvoorbeeld spelling kunnen aanschuiven bij de instructies van hogere groepen. Andersom geldt dit dan ook. Zo kunnen de kinderen op hun eigen niveau en tempo aan de slag.

Wat we nu al terugkrijgen van het voortgezet onderwijs is dat leerlingen heel zelfstandig zijn en goed kunnen plannen. Ik ben echt wel trots op onze nieuwe school, in Friesland zijn maar weinig scholen die op deze manier werken. Daardoor krijgen we ook regelmatig collega’s op bezoek die voor een nieuwbouw staan en geïnteresseerd zijn in dit schoolsysteem.