landelijke aandacht voor Route 0513

Welke mogelijkheden zijn er om flexibel om te gaan met de invulling en organisatie van de onderwijstijd?
Welke vrijheid heeft een school in het verdelen van de onderwijstijd over de week?
Wanneer mag een onderwijsassistent voor de klas?
En wanneer mag een school of een ouder van vakanties afwijken?

Tijdens dit webinar gingen een inspecteur, een beleidsmedewerker en Rina Franke, in haar functie als schoolleider, met elkaar in gesprek over de bestaande ruimte in wet- en regelgeving. 

Met het programma Ruimte voor Regie wil het ministerie van OCW de regie van scholen bij de invulling en organisatie van de onderwijstijd vergroten. Tijdens dit webinar werd hierover meer informatie gegeven, werden goede voorbeelden gedeeld en knelpunten besproken.

Veel schoolleiders hebben naar het 'anders organiseren' van ons onderwijs gekeken en waren onder de indruk. Een prachtige ervaring om onze mooie school en visie onder de aandacht te brengen van veel basisscholen.

In een studio in Den Haag zijn de opnames gemaakt. Via de website van OCW is  het webinar terug te zien.