OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

schooltijden

Wij hanteren op school het 5 gelijke dagen rooster. 

Schooltijden 

De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn:

Maandag t/m vrijdag

start schooldag      8.30 uur    

einde schooldag   14.00 uur

Binnenkomst
De deuren gaan om 8.15 uur open en dan bent u en uw kind(eren) van harte welkom. De kinderen mogen ook vanaf die tijd naar binnen. Op deze manier ontstaat er minder drukte bij de kapstokken en de bakken waar zij hun (lunch) drinkbeker in kunnen zetten. De leerkrachten zullen vanaf 8.15 uur in hun lokaal aanwezig zijn. 
Er is wel een pleinwacht aanwezig voor de kinderen die nog buiten spelen.
Om 8.25 uur gaat de bel. De kinderen gaan naar binnen en de ouders worden geacht de klas te verlaten, zodat om 8.30 uur de lessen kunnen starten.

Lunchafspraken
De kinderen van de groepen 1 en 2 eten van 11.45 tot 12.15 uur en de kinderen van de groep 3 t/m 8 eten van 12.00 tot 12.15 uur gezamenlijk met de leerkracht in de groep.
Wij hebben de volgende lunch afspraken gemaakt:

1. Voor de lunch worden de handen gewassen met desinfecterende hand gel. 
2. Er wordt tegelijkertijd begonnen; alle kinderen zitten aan hun eigen tafel. 
3. Er wordt in een rustige sfeer gegeten; de eerste 7 à 10 minuten is het stil.
4. Na het eten worden de tafels door de klassendiensten schoongemaakt.
5. Het drinken van limonades met prik of energydrank is niet toegestaan.