Nieuws

schoolgidsen

2 oktober 2019

Algemene informatie over onze school vindt u op de website Scholen op de kaart.
Zoals:
- onze visie op onderwijs
- inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school
- de ondersteuning die wij bieden aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften;
- de kwaliteit van het onderwijs
Een pfd-versie hiervan is onderaan deze pagina te downloaden.

Praktische informatie vindt u in onze praktische schoolgids.
In deze gids staan de schoolse zaken, variërend van het vakantierooster, het bezoek aan de schoolarts, de vrijwillige ouderbijdrage, tot aan het in bruikleen kunnen krijgen van iPads.
Ook deze gids is hier te downloaden.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina