Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen vertegenwoordigers en drie leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, haar achterban of het bestuur van de school.

Onze MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Sita Hofma is onze vertegenwoordiger.

Vergaderdata 2022-2023
De vergaderingen dit schooljaar zijn op dinsdag 20 september 2022, maandag 7 november 2022, donderdag 19 januari 2023, maandag 20 maart 2023, maandag 17 april 2023, donderdag 22 juni 2023

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR-leden:

namens de ouders
Marrit Kuiper (voorz.)
Sita Hofma (secr.)
Nico van der Wal
namens het team:
Harmke de Jager
Aaltje Krist
Willemijn Smit

Lees hieronder in de bijlage waar onze MR voor staat en leer de oudergeleding beter kennen!

Agenda en notulen

Agenda en vastgestelde notulen worden gepubliceerd in het ouderportaal van de school.
Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@ambion.nl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag van de MR inzien.

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@ambion.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van ons scholennetwerk Ambion vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. De GMR heeft een eigen website. U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook het tijdschrift MR-actueel is er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.

Gerelateerde pagina's: