Missie en visie

DANST u met ons mee?

De manier waarop wij ons onderwijs vormgeven, heeft alles te maken met wie wij als team zijn, waar we voor staan en wat we willen uitdragen. Samen met ouders en andere samenwerkingspartners willen we een prettige en uitdagende leeromgeving creëren.

Wij handelen en werken vanuit onze kernwaarden:

Diversiteit: uniek zijn
Autonomie: verantwoordelijkheid geven, nemen en delen
Nieuwsgierig: open staan voor de wereld om je heen
Samen: samenwerken(d leren)
Talentonwikkeling: matchen en stretchen
(talenten versterken, verbreden en ontwikkelen)

Missie
Onze missie is, om samen met de ouders, de kinderen een stevige basis te geven aan kennis, inzichten en vaardigheden, zodat ze succesvol de vervolgstap naar de maatschappij kunnen maken.

Visie
Om onze missie te realiseren willen we samen met de ouders een veilige educatieve omgeving creëren die gericht is op brede talentontwikkeling en in het bijzonder het ontwikkelen van een duurzame, nieuwsgierige leerhouding.

Uitgebreide informatie over ons onderwijs vindt u op de website Scholen op de kaart.

gerelateerde pagina's:

Gerelateerde documenten: