Rina Franke

Handelen en werken vanuit onze kernwaarden:

  • Diversiteit: uniek zijn
  • Autonomie: verantwoordelijkheid geven, nemen en delen
  • Nieuwsgierig: open staan voor de wereld om je heen
  • Samen: samenwerken(d leren)
  • Talentonwikkeling: matchen en stretchen
    (talenten versterken, verbreden en ontwikkelen)

Wij bereiden de kinderen voor op de toekomst van morgen!

Gerelateerde pagina's: