Afke van der Meer

Eén van de kernwaarden van onze school is brede talentontwikkeling. Om hier handen en voeten aan te geven is o.a. het zogenaamde MaDoeWe programma ontwikkeld. MaDoeWe staat voor MAKEN, DOEN EN WETEN. Kinderen volgen gedurende het schooljaar een aantal lessen, gericht op verschillende ontwikkelings- en interesse gebieden, waarbij zij al handelend, iets maken of leren en hun creativiteit wordt geprikkeld en tegelijkertijd ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.

In de units 4 - 6 en 7 - 8 volgen de kinderen diverse workshops. Elke workshop duurt 3 lesmiddagen. Naast de eigen leerkrachten worden ook externe (vak)specialisten van buiten de school aangetrokken om de kinderen te begeleiden.

Workshops waar de kinderen zoal uit kunnen kiezen zijn, bijvoorbeeld:

●  dans
●  drama
●  nieuwe media
●  filosofie
●  chemie
●  techniek
●  natuur / tuinieren
●  koken / bakken
●  houtbewerking / werken in 3 D
●  textiel
●  tekenen / schilderen