OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad bestaat uit vier gekozen vertegenwoordigers van de ouders en vier van de leerkrachten. De raad adviseert en controleert in beleidszaken en bespreekt dit eventueel met de directie, zijn achterban of het bestuur van de school.

Onze MR, in de persoon van Jan Kuit, is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Vergaderdata
De vergaderingen volgend schooljaar zijn op woensdag 20 september 2017, woensdag 1 november 2017, maandag 11 december 2017, dinsdag 30 januari 2018, donderdag 15 maart 2018, dinsdag 24 april 2018, donderdag 21 juni 2018.

De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar.

In de MR hebben zitting:

namens de ouders namens het team
Auke Huistra (voorz.) Afke van der Meer (secr.)
Janneke Hofstede Marjan van Rosmalen
Jan Kuit Anja Sanders
Jeroen Stegeman Julian Visser

 

Van links naar rechts: Marjan van Rosmalen, Auke Huistra, Afke van der Meer, Jeroen Stegeman,
Janneke Hofstede, Jan Kuit, Julian Visser, Anja Sanders

Agenda en notulen
Een week voor de vergadering is de agenda hier te bekijken. Zodra de notulen zijn vastgesteld door de MR kunt u ze op deze pagina vinden. Notulen van voorgaande jaren zijn op te vragen via mr.obsroute0513@debasis.frl

Jaarverslag en jaarplan
Onder aan deze pagina kunt u het jaarverslag van 2015-2016 inzien.

Reglementen MR
Onder aan deze pagina vindt u ook het reglement en het huishoudelijk reglement van de MR.

Contact
Ons e-mailadres is mr.obsroute0513@debasis.frl (LET OP: dit is een nieuw e-mailadres sinds 1-3-2017)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Dit is het orgaan waarin alle medezeggenschapsraden van de openbare scholen van de gemeente Heerenveen vertegenwoordigd zijn. De GMR behandelt zaken die voor alle openbare scholen van belang zijn. Vanaf januari 2015 heeft de GMR een eigen website.
U vindt daar heel veel informatie betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van De Basis van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.


Gerelateerde documenten: