OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Unit 7/8

We werken op onze school met zogenaamde onderwijsunits. We delen onze school op in drie units van elk 4 – 6 leerkrachten. Elk onderwijsteam is verantwoordelijk voor het onderwijs aan deze units. Dit betekent gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerken van leerkrachten; met en van elkaar leren! De kinderen van een onderwijsunit worden verdeeld in heterogene basisgroepen, bestaande uit twee leerjaren. 
Aan elke basisgroep zijn 1 of 2 vaste leerkrachten verbonden.
Vervolgens gaan we afhankelijk van het vakgebied werken in de heterogene basisgroep of in de homogene jaargroep.
De basisvaardigheden Taal en rekenen worden aangeboden in de homogene jaargroep. Daarentegen worden bijvoorbeeld de wereld oriëntatie-vakken, begrijpend lezen, creatieve vakken, sport en spel, e.d. aangeboden in de heterogene basisgroep.

Het onderwijsteam voor unit 7/8


groep 7/8a
Ankie Buis


groep 7/8a
Julian Visser


groep 7/8b
Margo Brouwer


groep 7/8b
Anja Sanders


Grietje Schiere
onderwijsassistente van unit 4/5/6 en unit 7/8


Gerelateerde pagina's: