Nieuw MR-lid!

Op onze oproep  voor kandidaten voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft één ouder zich gemeld. Hierdoor zijn er geen verkiezingen nodig en kunnen we Nico van der Wal van harte feliciteren met zijn benoeming in de MR! 

De MR is erg blij met Nico als nieuwe vertegenwoordiger en heet hem van harte welkom!

Nico neemt de plaats in van Janneke Hofstede. Zij gaat Route 0513 aan het einde van het schooljaar verlaten, omdat dan haar jongste kind naar het voortgezet onderwijs gaat. In de vele jaren dat haar kinderen op school zaten, heeft zij zich altijd ongelofelijk ingezet voor de school. Jaren als ouderraadslid, maar ook jaren als MR-lid. Als er hulp nodig was, deed school nooit tevergeefs een beroep op haar. We gaan haar altijd positief-kritische houding en het meedenken missen. Met spijt in ons hart nemen we afscheid van haar, maar wensen haar uiteraard alle goeds voor de toekomst.