OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

oudercontacten

De school informeert de ouders op de volgende wijze over het onderwijs aan hun kind en de vorderingen die hij/zij maakt:

Kennismakingsavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we voor elke (combinatie)groep een kennismakingsavond. Tijdens deze avond informeren de groepsleerkrachten de ouders over de inhoud van het onderwijs, de klassenregels, etc.
De data kunt u in onze agenda op de website vinden.

Rapport
De ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per jaar een schriftelijk rapport over de vorderingen van hun kind; begin februari en aan het einde van het schooljaar.

Contactavond
Drie keer per jaar worden er contactmiddagen en -avonden gepland. Tijdens deze oudergesprekken informeert het onderwijsteam de ouders over de vorderingen en het welbevinden van hun kind op school. De ouders kunnen ook hun ervaringen met het onderwijsteam delen.
Mochten zich tussendoor belangrijke ontwikkelingen voordoen, dan neemt de school contact op met de ouders. Ook de ouders kunnen naar behoefte tussentijds altijd een afspraak maken voor een overleg.