OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

ons onderwijs

Team Onderwijs op Maat

Wat betekent dat in de praktijk?

 1. Onderwijsteams; een groep leerkrachten is gezamenlijk
  verantwoordelijk voor twee basisgroepen
 2. Elke groepsleerkracht is vakspecialist in één van de basisvaardigheden Taal of Rekenen
 3. Heterogene basisgroepen bestaande uit twee leerjaren
 4. Heterogeen groeperen waar het kan, homogeen waar het moet!
 5. Bloktijden
 6. Leerpleinen extra ondersteuning
 7. Mentorschap

Wij werken met onderwijsteams. We delen onze school op in vier onderwijsteams van elk 3 – 4 leerkrachten. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep van zo'n 60 kinderen. Dit betekent gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerken van leerkrachten, met en van elkaar leren!

Binnen elk onderwijsteam specialiseren de leerkrachten zich m.b.t. de basisvaardigheden. Een deel van de leerkrachten is rekenspecialist en een deel is taalspecialist. We sluiten aan bij de talenten en competenties van de leerkrachten. Wanneer je de kinderen meer wil laten leren langs persoonlijke leerroutes is het belangrijk dat leerkrachten een goed zicht hebben op de leerlijn en daarin ook goede keuzes kunnen en durven maken. Welke stof is belangrijk binnen de methode en welke minder belangrijk? Wat heeft deze leerling nu nodig? Een specialist kan deze keuzes beter maken.

De kinderen binnen een onderwijsteam worden verdeeld in twee heterogene basisgroepen, bestaande uit twee leerjaren.

 • 4 – 6 jaar (groep 1/2a en b),
 • 6 – 8 jaar (groep 3/4a en b),
 • 8 – 10 jaar (groep 5/6a en b)
 • 10 -12 jaar (groep 7/8a en b).

Aan elke basisgroep zijn één of twee vaste leerkrachten verbonden.

De basisvaardigheden Taal en rekenen worden aangeboden in de homogene jaargroep. De wereld oriëntatie-vakken, begrijpend lezen, creatieve vakken, sport en spel, e.d. worden aangeboden in de heterogene basisgroep.

Dagelijks starten alle kinderen met een welkom in de eigen basisgroep. Om vervolgens verder te werken in blokperioden. Tijdens de twee bloktijden in de ochtend staan de basisvaardigheden centraal. De kinderen gaan dan met hun taal en rekenwerk aan de slag. De taallessen worden door de taalspecialist gegeven en de rekenlessen door de rekenspecialist. De instructies krijgen de kinderen in de homogene jaargroep. Een heel korte, centrale instructie en vervolgens in subgroepjes een vervolginstructie. De kinderen werken daarna zelfstandig verder, werken op een plek naar keuze.

Op het leerplein hebben we voor de bovenbouwgroepen een extra leerkracht beschikbaar die de kinderen daar ook kan begeleiden. Aan het einde van een blokuur gaan de kinderen weer naar hun heterogene basisgroep terug. In een deel van blok I en in blokperiode III staan er vakken op het rooster, waar het werken met heterogene groepen heel goed kan en ook juist iets extra’s te bieden heeft. Dit betreft een deel van de wereld oriëntatie-vakken en creatief, maar ook verkeer, Engels en Fries.

Alle kinderen hebben dus één of twee basisgroepsleerkrachten, waarvan één de mentor van de leerling is.
De oudergesprekken worden ook met de mentor-leerkracht gedaan.