OBS Route 0513
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

OBS Route 0513 is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Aanpak hoofdluis

Iedereen kan luizen krijgen, want het zijn echte overlopers. Kinderen zijn extra gevoelig voor hoofdluis, omdat ze al spelend vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken. Bovendien hangen jassen, dassen en mutsen vaak op lange rijen naast elkaar in de schoolgangen en wandelen luizen makkelijk van het ene haakje naar het andere haakje. Wij hopen, dat het thema hoofdluis uit de taboesfeer komt door de aanwezigheid en de activiteiten van de ouderwerkgroep. Samen met u wil de ouderwerkgroep een actief beleid gaan voeren. 

De ouderwerkgroep wil:
- ouders en kinderen regelmatig over hoofdluis informeren
- regelmatig de hoofden van de kinderen controleren. In ieder geval in de week na iedere vakantie.
Wij hopen zo opgelopen hoofdluis vroegtijdig te ontdekken en een epidemie te voorkomen. We spreken van een epidemie als er vijf kinderen of meer hoofdluis hebben. Bij het voorkomen van luizen en/of neten verstrekken wij de ouders informatie over de behandeling en nacontrole van de behandeling. Als een groep gecontroleerd is, wordt de leerkracht op de hoogte gebracht van het resultaat. Er wordt aan de leerlingen géén melding gemaakt over het al dan niet voorkomen van luizen en/of neten bij zichzelf of klasgenoten. Er zijn voor iedere klas twee ouders aanspreekpunt voor de luizencontrole. 

Als er in een klas luizen worden aangetroffen, geven de ouders dit door aan de leerkracht en brengt de leerkracht de ouderwerkgroep op de hoogte. De verantwoordelijke ouders regelen dan briefjes die de kinderen meekrijgen zodat de ouders hun kinderen extra kunnen controleren. De controle vindt daarna om de twee weken plaats, net zolang tot er geen luizen meer worden aangetroffen.
Als er tussendoor een kind is met hoofdluis (ontdekt door de ouders), geeft de leerkracht dit door aan de voor die klas verantwoordelijke ouders, die dan zo snel mogelijk briefjes meegeven. Het is de taak van de ouders om de kinderen meteen te controleren en eventueel te behandelen. De ouderwerkgroep controleert de klas na twee weken dan weer om te kijken of de luizen weg zijn. Wanneer er bij drie kinderen of meer in een klas luizen worden aangetroffen, krijgen de kinderen briefjes mee, waarin wordt geadviseerd om de jassen twee weken lang in plastic tassen te doen. 

Door een goede communicatie tussen de ouderwerkgroep “Hoofdluis”, leerkrachten en ouders/verzorgers kan, met behulp van een goede voorlichting, tips en aanmoediging bij de behandeling een hoop narigheid worden voorkomen.

Ouders kunnen altijd een beroep doen op de expertise van de ouderwerkgroep ”Hoofdluis”.


Gerelateerde documenten: